Plodovi iz srca Srbije

Tehnologija i kvalitet

TEHNOLOŠKI PROCES PRERADE VOĆA U NAŠOJ HLADNJAČI

Tehnoloski procesRučno ubrano voće se doprema do hladnjače vozilima koja služe samo za tu namenu. Dopremljeno sveže voće prima tehnolog i vrši kvalitativan i kvantitativan prijem. Prema planovima prijemnog kontrolisanja tehnolog uzima uzorke voća, šalje ih na analize i identifikuje poreklo robe zbog obavezne “procedure sledljivosti”.

Zatim, paletizirano voće ide na pothlađivanje. Voće biva izloženo režimu hlađenja na temperaturi od 0-2 °C. Pothlađeno voće se zatim zamrzava u tunelima za zamrzavanje na temperaturi od -30 °C. Zamrzavanje je završeno kada je temperatura u robi -18 °C.


Duboko zamrznuto voće, spakovano u kutije i regale skladišti se u komorama na temperaturi od -20 °C i tako pripremljeno ide na preradu.
Voće se prerađuje u raznim kategorijama kvaliteta i pakuje u raznoj ambalaži u zavisnosti od zahteva kupaca.

OBEZBEĐENJE KVALITETA

Od početka svog rada MASTER FRUITS ulaže maksimalne napore da zadovolji svetske standarde i kriterijume u proizvodnji i preradi hrane. U skladu sa tim implementirani su i sertifikovani sledeći standardi:  HACCP; ISO 22000:2005, IFS, GLOBAL GAP i BRC. Kontinuirano unapređenje i modernizacija procesa proizvodnje, skladištenja i transporta proizvoda su garancija kvaliteta proizvoda koje nudimo. Dobijeni sertifikati su naša prednost, ali i obaveza da i u narednom periodu sačuvamo, ali i unapredimo kvalitet kako finalnog proizvoda, tako i samog procesa proizvodnje.

IFSIFS (International Food Standard) Međunarodni standard za hranu i ISO 22000 su danas široko primenjeni svetski standardi kontrole bezbednosti hrane i nivoa kvaliteta proizvođača. Uvođenjem ova dva standarda stvorili smo priliku da budemo konkurentni na globalnom svetskom tržištu i budemo deo međunarodnog lanca dobavljača. Ovi, najviši standardi u proizvodnji i distribuciji hrane, zasnivaju se na principu sledljivosti – mogućnosti da se u svakom trenutku na putu od primarnog proizvođača do krajnjeg korisnika „proprati“ ispravnost i kvalitet proizvoda u svakoj fazi proizvodnje i ditribucije.

Proizvođačima koji su spremni da odgovore na visoke zahteve ovog standarda, uvođenje IFS pruža mogućnost da steknu poverenje potrošača i osiguraju njihovu zaštitu proizvodeći bezbedne i kvalitetne proizvode.

Naša hladnjača je 11.07.2012. uspešno sertifikovala sisitem kvaliteta u skladu sa zahtevima standarda BRC V.6 sa ocenom A.

 

Politika kvaliteta